La Cambra ofereix als propietaris assessorar i confeccionar les seves declaracions de renda i patrimoni

 

renta2--575x323


La campanya de la renda de 2016 va començar el 5 d'abril de 2017 per a la presentació telemàtica (comença l'11 de maig per a la presencial). La principal novetat és que desapareix definitivament el programa PADRE. Fins ara aquest programa ajudava a la confecció de la declaració de la renda, tot i que ja es va eliminar l'any passat per a la majoria dels contribuents i únicament va quedar relegat als declarants d'activitats econòmiques, bàsicament els treballadors autònoms.

Per segon any, els contribuents disposaran del sistema 'Renda web', que es generalitza ja per a tots els declarants, qualsevol que sigui la naturalesa de les seves rendes (del treball, capital o activitats econòmiques) i que substitueix el programa PADRE i l'esborrany de l'IRPF, ja que es tracta d'una barreja de tots dos.

+ info

L'IPC general baixa una mica però es manté molt lluny del dels habitatges de lloguer

IPCgeneral

GRaficIPChabitatges

Taula

L'Índex de Preus al Consum del conjunt de l'Estat ha tancat el primer trimestre de 2017 perdent al març set dècimes respecte del mes de gener. El gener i el febrer la taxa estava al 3% i el març ha disminuït fins al 2,3. L'índex dels dos primers mesos de 2017 ha estat el més alt dels últims tres anys. Ara bé, pel que fa a l'IPC dels habitatges de lloguer el creixement és molt lent. El març tan sols ha crescut una dècima respecte els quatre mesos anteriors; ha passat del 0,1% a l'actual 0,2%. Aquesta situció continua beneficiant els llogaters, mentre que juga a la contra dels interessos dels propietaris que veuen com les rendes derivades del lloguer no els compensen les despeses de la vida quotidiana.

Un procediment ràpid per desallotjar els "okupes"

Espacio-liberado-okupa

El dimarts 14 de març el Ple del Congrés dels Diputats  va admetre a tràmit una proposició de Llei per agilitar els desnonaments en cas d’ocupacions il·legals d’habitatges. Aquesta proposició de Llei preveu la modificació de la Llei d’Enjudiciament Civil per tal d’accelerar els terminis en els desnonaments davant les ocupacions. Ara com ara els tràmits que fan possible la recuperació dels habitatges són molt lents.

+ info

Es pot vendre un habitatge arrendat?

lloguer

Quan volem vendre un habitatge ens podem trobar que estigui arrendat. Aleshores és quan ens preguntem: es pot vendre? La resposta és que per si mateix el fet que estigui llogat no és un impediment per posar a la venda l’habitatge. Ara bé, cal tenir en compte que l’arrendatari que actualment ocupa l’habitatge té uns drets que cal atendre.

+ info

Nul·litat de les clàusules de despeses en prèstecs hipotecaris

justicia

La declaració de nul·litat d’aquestes clàusules ha de comportar la restitució al consumidor de les despeses satisfetes en aplicar-les

 

El desembre de 2015, el Tribunal Suprem va declarar abusives les clàusules amb què diversos bancs imposaven als seus clients el pagament de totes les despeses de formalització d’hipoteques, quan només n’havien d’assumir una part, ja que les entitats bancàries són les interessades a registrar l’escriptura hipotecària.

+ info

Tens dubtes o suggerències? Fes-nos-els arribar:
Categoria:
Email:
Assumpte:
Missatge:
Quants dits té una mà ?

CPU-logo-petit